Україна, Львів Друзі
+38(093)1818097, +38(032)2470122

 

Методика проведення діагностики організму    Процедура обстеження організму (тривалість до 1 години) пацієнта включає чотири послідовні етапи:

1.Збирається інформація про стан і роботу органів і систем;

    -на пацієнта надягають спеціальні навушники в яких розміщені тригерні датчики;
    -включається програма для отримання інформації про стан внутрішніх органів людини;
2.Отримана інформація обробляється фахівцем (лікарем-діагностом);
3.Індивідуально підбираються лікарські препарати, апарат дає прогноз-як буде впливати
той чи інший препарат на організм пацієнта (поліпшення або погіршення,
від 0 до 100%), та індивідуальна програма рефлексотерапії.
4.Пацієнту видається письмовий висновок про стан його здоров'я та консультація фахівця;       
              

Після обстеження організму пацієнт отримує на руки:

      -графічне, кольорове зображення органів з наявними змінами й відхиленнями;
      -список діагнозів по виявлених захворюваннях;
      -індивідуальний підбір високоефективних препаратів;

      -лікування і прфілактика різноманітних захворювань з допомогою
       оздоровчих приборів та рефлексотерапії;
      -рекомендації та консультації по оздоровленню


Принцип роботи діагностичного апаратного комплексу

    
Апаратний комплекс, за допомогою якого проводиться діагностика організму, створений на
основі даних про те, що клітини, тканини і органи є структурами, що
володіють точними біоелектричними характеристиками.
Вдалося експериментально довести, що вони можуть швидко і глибоко змінюватися при патологічних процесах. Електрони і еклектромагнітне поле несуть енергію, заряди і інформацію. Будучи
свого роду пальним для всіх життєвих процесів, електромагнітне поле
підтримує нормальний фізіологічний стан клітин - стан гомеостазу.
Життєві
процеси, що відбуваються в організмі, знаходять своє відображення у
відомих нам вже давно електрокардіограмі, електроенцефалограмі,
електроміограма.
Початкові,
приховано протікаючі, глибинні зміни життєдіяльності організму, які тільки
починають зміни структури атомів і клітин, які проявлябться в зміні
гомеостазу організму, вдається зафіксувати та розшифрувати тільки за
допомогою біорезонансної (NLS) діагностики.

    
Кожен патологічний процес, що відбувається в нашому організмі, кожен збудник
захворювання, кожне відхилення від норми мають свої, строго певні
енергетичні хвильові характеристики, т. зв.
електромагнітні шкали. В базу даних апаратного комплексу занесені еталони всіх патологічних процесів і збудників. Апарат
знімає показники організму (набір цих самих електромагнітних шкал), і
порівнює з набором шкал в базі даних, в разі збігу відбувається явище
біорезонансу, і дане захворювання виноситься на закінчення, тобто
воно дійсно присутнє в організмі. Крім того, всі процеси в організмі Ви зможете самі побачити на екрані монітора в процесі обстеження.

ПРИКЛАДИ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗМУ

    Нижче наведені результати різних діагностичних методів у порівнянні з
NLS-аналізом Мтатрон - оберон, де в якості оцінки функціональності застосовується
шестибальною логарифмічна шкала Флейндлера, символи якої мають таке
значення:

    порівняння результатів діагностики організму
КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ і МЕТАТРОН - ОБЕРОН


    Остеобластичний метастаз карциноми передміхурової залози в хребець. Зліва - томографія, справа - Оберон.
  

        

 

    Порівняння результатів УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ і МЕТАТРОН - ОБЕРОН


    Поздовжній зріз: камінь правої нирки. Ультразвукова діагностика Порівняння з Оберон

 

  


    Порівняння результатів Ядерний магнітний резонанс і ОБЕРОН

    
Метастаз раку легенів в ліву лобову частку. Ядерний магнітний резонанс Оберон порівняльна діагностика

   


    Важливо
відзначити і той факт, що візуальна оцінка стану органу в
енергоінформаційному методі, яким є комп'ютерна NLS-діагностика Оберон,
відноситься тільки до стану його енергетики.
Для
точного визначення функціонального стану та постановки діагнозу, лікар
використовує ряд різних інструментів, що підтверджують або спростовують
захворювання органів:

            
візуальна оцінка за шкалою Флейндлера;
            
аналіз коефіцієнтів спектральної схожості;
            
візуальне порівняння графіків з еталонами захворювань;
            
аналіз різнорівневих графіків (підстроювання);
            
ентропійний аналіз;
            
вегето-тест;
            
аналіз еталон-об'єкта;
            
аналіз виділених осередків;
           
NLS-аналіз.

   
Будемо раді зустрічі у зручний для Вас час.
Попередній запис на діагностику організму за телефонами: (032)2470122 , Моб.:(093)1818097


"Люди вимолюють своє здоров'я у Богів. Їм невідомо, що вони самі можуть впливати на своє здоров'я" (Демокріт, 400 р. до н. е.)Модуль не активізовано (module is not installed)
діагностика, діагностика організму, діагностика всьго організму, експрес діагностика організму , діагностика всього організму за 1 -1,5 год, діагностика і лікування, диагностика организма, обстеження органзму, обстеження, обстеження всьго організму, повне обстеження всьго організму, обстеження всього організму за 1 -1,5 год, компютерна діагностика, біорезонансна діагностика, NLS- діагностика, Диагностика, Профилактика, Лечение, лечение, диагностика, комплексна діагностика, повна діагностика